TRENDWATCHERS ZIJN HET EROVER EENS.

2024 WORDT HET JAAR VAN DE AI, ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE. WIJ STARTEN DIT JAAR MET NOG WAT OUDERWETSE MB, MENSELIJKE BEDENKSELS.

Zo heeft de Amerikaanse singer-songwriter JEFFREY MARTIN alleen een gitaar en zijn warm-ruwe stem nodig om zich te verzetten tegen wat hij zelf ‘de dode blik van kunstmatige intelligentie’ noemt.
Handgemaakt en met veel geduld kwam de prachtige stop-motion kinderfilm KNOR (6+) tot stand. En later die dag is er met ELVIS nog een authentieke cinemaparel te bewonderen.

We rekenen vervolgens op conferencier MICHAEL VAN PEEL om met zijn ‘Welcome to the Rebellion!’ een tragikomische staat op te maken van deze dolgedraaide planeet. We zitten aan de laatste tickets, dus snel zijn is de boodschap.
JOHAN OP DE BEECK getuigt in Stemmen in Steenberg over een andere breuk in de tijdlijn, de Verlichting, en in het bijzonder over Napoleon die aan de wieg van de moderne Europese samenleving stond.

Geen ChatGPT voor dichter-schrijver DELPHINE LECOMPTE, die haar bijzondere schrijfsels eigenbreinig produceert. Samen met filosoof en UGent-professor JOHAN BRAECKMAN wordt voor een uiterst vermakelijke gedachtenwisseling gezorgd.
Op enkele losse tickets na, zijn de zaalschows 2.0 van JACQUES VERMEIRE & LUC VERSCHUEREN ten slotte uitverkocht, maar waag je kans op in onze ruilbox.